Bất động sản thế giới

Khách thuê văn phòng sẽ thay đổi nhu cầu vì dịch Covid-19

Theo JJL, về trung và dài hạn, khách thuê văn phòng tại khu vực Đông Nam Á có thể sẽ chỉ dùng làm nơi làm việc nhóm hoặc gặp gỡ khách hàng.